- det lilla företagets ekonomichef

Hem Kösters Ekonomibyrå

 

Beläget i centrala Lund finner du Kösters, en modern byrå i ständig utveckling inom redovisningsområdet. Kösters är ett lokalt företag som erbjuder kvalificerade tjänster åt alla former av bolag, såväl befintliga som nystartade.

Vår långa och praktiska erfarenhet samt bredd av kunskapsområden gör att vi enkelt identifierar våra kunders behov. Vi hjälper kunderna, som återfinns i alla branscher, att förstå de ekonomiska konsekvenserna av sin verksamhet genom att peka på lönsamhet samt upprätta styrmodeller för uppsatta mål. Kösters Ekonomibyrå, "Det lilla företagets ekonomichef" sköter din/er ekonomi och administrativa rutiner och tillåter dig/er fokusera på företagets utveckling och tillväxt.

Kösters Ekonomibyrå har en auktoriserad redovisningskonsult, vilket poängterar kompetent och kvalitetssäkrad personal. Genom auktorisationen tar SRF ansvar för branschen och är den självklara branschorganisationen för kvalificerade redovisnings- och ekonomikonsulter. Förbundets etiska regler och krav på bland annat ansvarsförsäkring och fortbildning gör att företagaren får en trygg, seriös och ansvarskännande samarbetspartner.