- det lilla företagets ekonomichef

Historik Historik

 

Sedan 1979 har Kösters- Bokförings- och revisionsbyrå AB hjälpt företag med redovisning, bokslut och beskattning. Under åren har verksamheten gett stor erfarenhet av främst mindre företag, av alla bolags typer, från skilda branscher. Långvarigt samarbete med revisionsbyråer i Lund och Malmö har skapat goda kontakter med auktoriserade och godkända revisorer. Under 2006 har vår bransch genomgått stora förändringar för att tydliggöra vår kompetens och kvalitet. En auktorisation av redovisningskonsulter har genomförts och hanteras av vårt branschförbund SRF. Anita Köster blev år 2006 auktoriserad redovisningskonsult.

Bolaget har bytt namn till Kösters Ekonomibyrå AB, och som ett led i denna utveckling vill vi poängtera vår kompetens inom redovisning och ekonomi genom att vårt firmanamn avspeglar vår verksamhet. Medlemskap i SRF har vi haft sedan många år, men auktorisationen av redovisningskonsult medför att våra tidigare etiska regler och krav på ansvarsförsäkring och fortbildning kommer att kontrolleras i större utsträckning. Därför känns ett namnbyte naturligt för att visa vår seriositet.

Kösters Ekonomibyrå har för närvarande fyra anställda. Som ägare, med en civilekonomexamen samt drygt 30 års arbetslivserfarenhet i bagaget, är Anita Köster vd och har som auktoriserad redovisningskonsult totalansvar för byråns verksamhet. Hösten 2001 tog Anita beslutet att utöka verksamheten. Carina Nilsson, som med sina dryga 20 års arbetslivserfarenhet och gymnasiala ekonomiutbildning sköter löpande bokföring och lönehantering. Madelein Veeborn är utbildad till att bli auktoriserad redovisningskonsult och sköter huvudsakligen löpande bokföring. Petra Hult är utbildad civilekonom och är ekonomiansvarig för en av Kösters kunder.

 

 

Bilden/Akvarellen är gjord av Erik Lundgren, akvarell.se