- det lilla företagets ekonomichef

Kunder Kunder

 

Mindre företag, med en storleksvariation från ensamföretagare upp till 10-30 anställda, är kunder hos Kösters. Kunderna är geografiskt koncentrerade till Lund och Malmö, med spridning i södra Skåne. Under bolagets olika tillväxtstadier sköter Kösters den löpande redovisningen, presenterar prognoser, upprättar bokslut med tillhörande årsredovisningar, handhar kontakten med auktoriserade eller godkända revisorer samt upprättar självdeklarationer för såväl bolaget som den enskilde delägaren.

Efterhand assisterar Kösters bolagens handlingsplaner samt påvisar konsekvenserna av dessa. I de fall kundernas behov av en snabbare rapportering aktualiseras, hjälper vi till med implementering av ekonomisystem, tillhandahåller bokföringsutbildning samt ger stöd vid upprättande av bokslut. Vi anpassar vår rådgivning och rapportering efter kundens förutsättningar och naturligtvis i takt med utvecklingsplaner och ställda krav. Flertalet av Kösters kunder stannar kvar under många år, vilket vi ser som ett positivt tecken på att vi lyckats tillfredställa kundernas behov på bästa möjliga sätt.