- det lilla företagets ekonomichef

Kunder Kösters Ekonomibyrå
har bytt namn

Bolaget har bytt namn till Kösters Ekonomibyrå AB, och som ett led i denna utveckling vill vi poängtera vår kompetens inom redovisning och ekonomi genom att vårt firmanamn avspeglar vår verksamhet. Medlemskap i SRF har vi haft sedan många år, men auktorisationen av redovisningskonsult medför att våra tidigare etiska regler och krav på ansvarsförsäkring och fortbildning kommer att kontrolleras i större utsträckning. Därför känns ett namnbyte naturligt för att visa vår seriositet.